Ηλίας Σαραντίδης
Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός Α.Π.Θ.

Υπηρεσίες

Τοπογραφικά Διαγράμματα

• Αδειών Δόμησης
• Κατατμήσεων
• Συμβολαιογραφικών Πράξεων

Υπηρ. Εθνικού Κτηματολογιου

• Δηλώσεις Κτηματολογίου
• Γεωμετρικές Μεταβολές

Οριοθετήσεις - Χαράξεις

• Αγροτεμαχίων
• Οικοπέδων
• Κτιρίων & Έργων Υποδομής

Επιμετρήσεις - Αποτυπώσεις

• Υψομετρικές Μελέτες
• Αποτυπώσεις Κτιρίων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο